Komisja Europejska szacuje, że w 2018 roku wzrost gospodarczy Polski w 2018 r. wyniesie 4,3 proc. – nieco więcej niż przewidywano w lutym. Zwiększyć ma się również poziom inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych.