Sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla b. prezesów Gant Development Karola K. i Dariusza M. oraz b. dyrektor w tej spółce Danuty K i Luizy B., która była z nią powiązana kapitałowo. Prokuratura postawiła im m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.