Zarząd LPP SA przedstawił wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej za czwarty kwartał i cały 2018 r. Wynika z nich, że przychody ze sprzedaży w całym 2018 r. wyniosły 8,04 mld zł a (wzrost o 14 proc.) a zysk na działalności operacyjnej wyniósł 743 mln zł (wzrost o 28 proc.). Wniosek był to udany 2018 r.: jest dwucyfrowy wzrost przychodów i zysków, a to nie zdarza się wszystkim.