Jeśli przyjąć, że zdrowie jest kategorią apolityczną (na to wskazuje logika) i dotyczy nas wszystkich jednakowo, to opieka zdrowia powinna być realizowana w schemacie, który wprowadza wyraźną rozdzielczość funkcji nadzorczych, wykonawczych i finansowych.