Zarząd Onico w restrukturyzacji poinformował 2 marca w komunikacie, że 2 lutego 2021 r. zawarł umowę o zachowaniu poufności ze spółką Anwim. Celem umowy jest rozpoczęcie rozmów o zakresie współpracy lub podjęcie czynności inwestycyjnych w spółkę lub składniki jej majątku przez Anwim.