W 2019 roku w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej emisje gazów cieplarnianych (GHG) zmniejszyły się o 3,7 proc. w porównaniu z 2018 r., podczas gdy PKB wzrósł o 1,5 proc. W porównaniu z poziomem z 1990 r. emisje ograniczono w UE o 24 proc., przy założeniu ramowej konwencji ONZ jej spadku do 2020 r. o 20 proc. Dowodzi to skuteczności unijnej polityki proklimatycznej oraz tego, że można oddzielić wzrost gospodarczy od emisji GHG. Gorzej jest z realizacją planów ograniczania tzw. emisji współdzielonych (ESD).