Deweloper z Bielska Białej podał wstępne wyniki finansowe za ubiegły rok. Są one gorsze niż te z 2016 roku.