Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polnord, odbywające się 2 stycznia 2019 r., powołało do Rady Nadzorczej obecnej kadencji Artura Pustelnika z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.