GetBack, KNF, ciąg dalszy Amber Gold – sektor bankowy w mijającym roku nie mógł narzekać na nudę. Nieco mniej działo się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która wyraźnie czeka na wejście w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych.