Mimo pandemii COVID – 19 żywności nie zabrakło. To był niełatwy rok dla polskiego rolnictwa, głównie dla producentów mięsa, ale warunki pogodowe sprzyjały uprawom. Wzrósł eksport produktów rolnych – podsumował 2020 rok zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński