Spółki zależne Polenergii: Amon oraz Talia wniosły do sądu pozew przeciwko Tauron Polska Energia w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez spółkę zależną Tauron – Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa. Łączna kwota roszczeń Polenergii to 343 mln zł.