PGE wezwała do sprzedaży 2 383 999 akcji ZEW Kogeneracja po 81,8 zł za akcję. Kupującym jest PGE Energia Ciepła z grupy PGE, która wraz ze swoim podmiotem Investment III B.V. zamierza osiągnąć łącznie 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZEW Kogeneracja.

Powered by WPeMatico