New Energy Investments, która jest spółką zależną Columbus Energy, wyemitowała zielone obligacje. Transzę, o wartości 75 mln zł, objął Bank Ochrony Środowiska. Koordynatorem procesu i agentem emisji jest Dom Maklerski BOŚ. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na budowę w Polsce farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 30 MW – poinformował Columbus Energy.