Mimo większych przychodów z odsetek, opłat i prowizji ubiegłoroczny zysk netto mBanku był gorszy od tego, jaki spółka uzyskała w roku 2016.