Projekt złożonej w Sejmie ustawy wydłuża o 4 firmy listę spółek z zakazem sprzedaży udziałów Skarbu Państwa, przewiduje powołanie funduszu celowego z budżetem mogącym znacznie przekraczać wg. szacunków 1 mld zł rocznie. Dysponentem tego funduszu ma być premier. Jest też propozycja, żeby zgody rządu nie wymagało zbycie udziałów, czy akcji spółek dających państwu do 20 proc.  w kapitale zakładowym firm, ale warunkowo.