Spółki Grodno i Energa Obrót zawarły umowę partnerską, która dotyczy współpracy przy realizacji mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kWp – poinformowało Grodno.