Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej notowanej na NewConnect spółki Navimor-Invest.