Według szacunkowych, skonsolidowanych danych finansowych i operacyjnych Grupy Enea ubiegły rok był dla energetycznej firmy bardzo dobry. Spółka zanotowała poprawę praktycznie wszystkich kluczowych wskaźników.